Norwegian Norwegian

Da saniteten bygde badstue i hver grend.

Her har vi lånt en reportasje fra avisa Innherred 26.8.2021.

Det er et stykke som passer godt i forbindelse med badstua på Ås.