Norwegian Norwegian

Ny leder i laget. Reportasje i Inderøyningen 9.7.2021.